Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç. Dr. Hasan LÖK
Editor

Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Cumali KÖSEN  
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE HÜR İRADE PROBLEMİ: İBN ARABÎ ÖRNEĞİ
Sayı 7, Pp,226-238

THE PROBLEM OF FREE WİLL İN ISLAMİC THOUGHT: THE EXAMPLE OF IBN ARABI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.38
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serap SARIBAŞ  
BY THE SEA BY ABDULRAZAK GURNAH
Sayı 7, Pp,239-242

BY THE SEA BY ABDULRAZAK GURNAH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.39
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İ. Kahraman ARSLAN & Mustafa Emrah MUTLU  
KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ
Sayı 7, Pp,243-248

THE EFFECTS OF CULTURAL FACTORS ON CONSUMER BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.34
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Saniye KÖKER  
KISA HİKAYENİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
Sayı 7, Pp,249-258

HİSTORİCAL DEVELOPMENT AND MAİN FEATURES OF THE SHORT STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.36
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Enes KAYA  
MU’TEZİLE VE SİYASET
Sayı 7, Pp,259-260


Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.42
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bekir PARLAK & Yıldız ATMACA  
AVRUPA BİRLİĞİ KOŞULSALLIĞINDA REFORM; POLİTİKA TRANSFERİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 7, Pp,261-273

REFORM IN EUROPEAN UNION CONDITIONALITY; AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF POLICY TRANSFER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.40
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |