Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç. Dr. Hasan LÖK
Editor

Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Nurten AYDINOGLU  
ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ VE ÖĞRENCİ FAKTÖRLERİ AÇISINDAN STEM UYGULAMALARI
Sayı 5, Pp,109-117

STEM APPLICATIONS IN TERMS OF TEACHER QUALIFICATIONS AND STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.22
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cumali KÖSEN  
İBN ARABÎ’YE GÖRE BİLGİNIN IMKÂNI VE KAYNAKLARI
Sayı 5, Pp,118-128


Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.24
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çağatay ÜSTÜN & Seçil ÖZÇİFTÇİ  
ORYANTASYON SÜRECİNDE HEMŞİRELİK: ETİK VE HUKUKİ ANALİZ
Sayı 5, Pp,129-134

NURSING IN THE ORIENTATION PROCESS: ETHICAL AND LEGAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.26
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Furkan Fahri ALTINTAŞ  
İKİ DEĞİŞKEN ARASINDAKİ DOĞRUSAL İLİŞKİDE DEĞİŞKENLERİN ETKİ KAYSAYILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM ÇALIŞMASI
Sayı 5, Pp,135-143

THE STUDY OF A METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE IMPACT COEFFICIENTS OF THE VARIABLE RELATIONSHIP BETWEEN THE TWO VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.23
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül DURUKAN  
RİTMİK HAREKETLERİN KATMANLAŞMASI: “STRATA” SERİSİ
Sayı 5, Pp,144-151

LAYING OF RHYTHMIC MOVEMENTS: “STRATA” SERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.25
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Emin KEKE  
ÜNİVERSİTELERDE MARKALAŞMANIN ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİNİN TERCİHLERİNE ETKİSİ
Sayı 5, Pp,152-168

THE IMPACT OF BRANDİNG AT UNİVERSİTİES ON UNİVERSİTY PREFERENCE OF PRİVATE UPPER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.28
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Koray ERENTÜRK  
KURUMSAL KİMLİK, KURUMSAL İMAJ VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİ
Sayı 5, Pp,169-176

CORPORATE IDENTITY, CORPORATE IMAGE AND CORPORATE REPUTATION RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.29
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu ÖZYÜREK ; İsa ÖZKAN; Ayşe ÇETİNKAYA ; Eren GÖLGE; Şule Yıldız KISAOĞLU; Nurdan DOĞU; Hilal Sena ÖZTÜRK ; Bibinur DİLUMATİ  
ÖZEL GEREKSİNİMLİ VE NORMAL GELİŞEN ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETE DUYARLIK DÜZEYLERİ
Sayı 5, Pp,177-185

THE VIOLENCE SENSITIVITY TOWARDS CHILDREN OF MOTHERS WHO HAVE CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND NORMAL DEVELOPED CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.27
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İ. Kahraman ARSLAN & Ayşe İpek SARIKABADAYI  
EV VE MUTFAK EŞYALARI SEKTÖRÜ ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ İNCELEMESİ
Sayı 5, Pp,186-198

HOME AND KITCHEN ITEMS SECTOR INTERNATIONAL COMPETITIVENESS REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.32
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |