Premium e-journal of social science

Number


Number
Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU
Editor

Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Arzu Emel ALTINKILIÇ  
KİL TABLETLER ve PLASTİK UNSURLAR
Sayı 4, Pp,01-12

CLAY TABLETS and PLASTIC ELEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.13
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mücahit KAĞAN & Rishat TLEUBAYEV  
TÜRKİYE’DE VE KAZAKİSTAN’DA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 4, Pp,13-19

COMPARISON OF DEPRESSION AND LIFE SATISFACTION LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS STUDYING IN TURKEY AND KAZAKHSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.10
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aykut SOYLU  
İHLAS
Sayı 4, Pp,20-21


Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.11
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çağlar KARAKIZ  
DİN ve MİTOLOJİ BAĞLAMINDA VAFTİZCİ YAHYA
Sayı 4, Pp,22-29

BAPTIST YAHYA IN THE CONTEXT OF RELIGION AND MYTHOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.17
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet DOĞANAY  
KURUMSAL İTİBAR VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BELKO A.Ş.’de BİR ÇALIŞMA
Sayı 4, Pp,30-50

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE REPUTATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A STUDY AT BELKO A.Ş.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.9
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Melike KARATAŞ DEĞİRMENCİ  
DİN VE HAYAT
Sayı 4, Pp,51-52


Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.16
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yüksel BOZ  
İYONYA OKULU VE İLK TÜRK TOPLUMLARININ VARLIK ANLAYIŞLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 4, Pp,53-61

AN ASSESSMENT OF THE IONIAN SCHOOL AND THE FIRST TURKISH SOCIETY ON CONCEPTS OF ASSESTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.14
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burçak ÖNDER  
ALIŞVERİŞ ODAKLILIK VE MODA SİTELERİ ALIŞVERİŞİ
Sayı 4, Pp,62-73

SHOPPING ORIENTED FASHION SITES SHOPPING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.12
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep BURUN & M. Şükrü FETTAHLIOĞLU  
KARAKTER EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI TASARISI
Sayı 4, Pp,74-82

DESIGN OF CHARACTER EDUCATION TEACHING PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.18
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Maryam Sadat FARİZANİ ; Laleh KHARAZIAN & Sefa ÇELİKSAP  
PERCEPTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPES OF CONCEPTUAL ART AND THE SENSE OF PLACE
Sayı 4, Pp,83-96

KAVRAMSAL SANAT TÜRLERİ VE MEKÂN DUYGUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ ALGISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.15
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet KAPLAN  
STRATEJİK PLAN ÜZERİNDEN DİNAMİK YETENEKLERİN KEŞFİ: BİR KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ
Sayı 4, Pp,97-102

DISCOVERY OF DYNAMIC CAPABILITIES THROUGH STRATEGIC PLAN: EXAMPLE OF A DEVELOPMENT AGENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.20
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Merve ÇAM & Engin CURA  
SPOR BİLİMLERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 4, Pp,103-108

THE INVESTIGATION OF ATILGANITY LEVELS OF STUDENTS READING IN SPORTS SCIENCES ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.19
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |