Premium e-journal of social science

Number


Number
Dr. Öğrt. Üyesi Nur Banu ATEŞ
Editor

Kahramanmaraş  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Nurten KIMTER & Burak İNCİ  
NANKÖRLÜK ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ:GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 29, Pp,295-309

DEVELOPMENT OF THE INGRATITUDE SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4378
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kerim COŞKUN  
AKILLI ŞEHİR VE AKILLI DESTİNASYON UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR ANALİZ: 2012-2023
Sayı 29, Pp,310-318

A RESEARCH ON SMART CITY AND SMART DESTINATION APPLICATIONS: AN ANALYSIS FOR GRADUATE THESIS: 2012-2023
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4372
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şerife ERİCEK MARAŞLIOĞLU  
GELECEĞE İLİŞKİN KAYGILARIN DİNDARLIK YÖNELİMİ İLE İLİŞKİSİ
Sayı 29, Pp,319-325

THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY ABOUT THE FUTURE AND RELIGIOSITY ORIENTATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4380
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ezgi TUNÇEL  
TİPOGRAFİ KULLANIMININ SARP SÖZDİNLER’İN ÇAĞDAŞ TİPOGRAFİK AFİŞLERİ ÜZERİNDEN ANALİZİ
Sayı 29, Pp,326-340

ANALYSIS OF THE USE OF TYPOGRAPHY ON THE CONTEMPORARY TYPOGRAPHIC POSTERS OF SARP SOZDINLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4377
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ASAR , Musa MERT, Aysen ÇELEN, Burak DEMİRCANLI, Sultan Didar ÇERİT & Melek ESENLİK LEBEOĞLU  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ ALGILARI
Sayı 29, Pp,341-355

NOMOPHOBIA PERCEPTIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4381
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berna TURAK KAPLAN , Selçuk ÇAKIR & Mehmet AVCI  
PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASINDA DEĞİŞEN TUTUMLAR: AKADEMİDE UZAKTAN ÇALIŞMA VE EĞİTİM BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA
Sayı 29, Pp,356-363

CHANGING ATTITUDES DURING AND AFTER THE PANDEMIC PROCESS: DISTANCE WORK AND EDUCATION IN ACADEMIA A LONGITUDINAL STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4382
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kerim COŞKUN , Süleyman ÇELİK & Soner KÜNÇ  
FREKANS ALANINDA ve ASİMETRİK NEDENSELLİK YÖNTEMİYLE ENFLASYON-TURİZM GELİRLERİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 29, Pp,364-372

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF INFLATION-TOURISM REVENUES IN THE FREQUENCY FIELD AND WITH THE METHOD OF ASYMMETRIC CAUSEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4373
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ersin HARTOKA , Ahmet ÖZKAN, Fatma ÖZKAN, Mehmet ÖZCAN, Yahize ÖZCAN & Feyzi ÖZMEN  
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ
Sayı 29, Pp,373-385

LEVELS OF TEACHERS' ORGANIZATIONAL CYNICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4379
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |