Premium e-journal of social science

Number


Number
Dr. Öğrt. Üyesi Nur Banu ATEŞ
Editor

Kahramanmaraş  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Nagehan DEMİR , Zeliha GÖKÇE, Hasan GÖKÇE & Fulya ÖNER ARMAĞAN  
UZAKTAN EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRETİM UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 28, Pp,149-161

STUDENT OPINIONS ON PROJECT BASED EDUCATION APPLICATIONS IN DISTANCE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4360
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cavit POLAT , Mustafa GENÇ & İlker ÖZTÜRK  
IĞDIR’DA TESPİT EDİLEN MAFRAŞ DOKUMALARININ TEKNİK ve TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 28, Pp,162-179

TECHNICAL AND DESIGN EXAMINATION OF MAFRAŞ WEAVES DETECTED IN IĞDIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4371
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kader EROL & Nihan TOMRİS KÜÇÜN  
HOMOMORALIS SEARCH IN PURCHASE BEHAVIORS OF VEBLEN’S LEISURE CLASS AND THE CONSPICUOUS WHO IMITATE THEM THROUGH VIGNETTES
Sayı 28, Pp,180-193

HOMOMORALIS SEARCH IN PURCHASE BEHAVIORS OF VEBLEN’S LEISURE CLASS AND THE CONSPICUOUS WHO IMITATE THEM THROUGH VIGNETTES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4365
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bülent SOLAK  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM BİÇİMLERİNE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI
Sayı 28, Pp,194-202

PERCEPTIONS OF CLASSROOM TEACHERS REGARDING SCHOOL ADMINISTRATORS' COMMUNICATION STYLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4368
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hacer ÇORUH KURT  
ATTİKA- DELOS DENİZ BİRLİĞİ VE KYZİKOS
Sayı 28, Pp,203-209

ATTICA-DELOS NAVAL UNION AND CYZICUS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4376
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ersan SARIKAHYA  
THE STRUCTURAL FORMATION AND EXPRESSION OF MORPHOLOGICAL AND BIOMORPHIC COMPOSITION IN GEOMETRIC ABSTRACTION
Sayı 28, Pp,210-221

THE STRUCTURAL FORMATION AND EXPRESSION OF MORPHOLOGICAL AND BIOMORPHIC COMPOSITION IN GEOMETRIC ABSTRACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4366
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özlüfet KARAALP & Nurten KIMTER  
ENNEAGRAM KİŞİLİK TİPLERİ VE DİNÎ TUTUM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 28, Pp,222-239

A RESEARCH ON ENNEAGRAM PERSONALITY TYPES AND RELIGIOUS ATTITUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4369
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Harun GÜLTEKİN & Abdulhamit SİNANOĞLU  
MUHAMMED ABDUH’UN KIYAMET ALAMETLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 28, Pp,240-253

VIEWS OF MUHAMMED ABDUH ABOUT THE PORTENTS OF DOOMSDAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4356
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nuryağdı SOYER  
KUZEY AFGANİSTAN’DA TİPİK BİR TÜRK YERLEŞİM YERİ OLAN ANDKHOY’DA ZİYARET DİNDARLIĞI
Sayı 28, Pp,254-270

THE RELIGIOSITY OF VISITING IN NORTHERN AFGHANISTAN IN A TYPICAL TURKIC SETTLEMENT: ANDKHOY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4370
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zülküf SADIK , Ahmet Lezgin ÇELİK, Yüksel ŞAHİN, Halil KAYA, Durdu ARSLAN & Özlem AYDINAYDOĞDU  
İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDE EĞİTİM VE YARATICILIK ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Sayı 28, Pp,271-287

INVESTIGATION OF THE STUDIES DONE ON EDUCATION AND CREATIVITY IN PRIMARY EDUCATION FIRST STAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4367
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuğba AKKAYA  
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMINA BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ
Sayı 28, Pp,288-294

EXAMINATION OF TEACHERS' CURRICULUM FIDELITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4375
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |