Premium e-journal of social science

Number


Number
Dr. Öğrt. Üyesi Nur Banu ATEŞ
Editor

Kahramanmaraş  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Sevim Minel ÇANCI & Zerrin TAN  
ROBERT SCHUMANN’IN OP.94 OBUA VE PİYANO İÇİN YAZDIĞI ÜÇ ROMANSIN İNCELENMESİ
Sayı 27, Pp,88-97

ANALYSIS OF THE THREE ROMANCES OP.94 WRITTEN BY ROBERT SCHUMANN FOR OBOE AND PIANO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4364
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuğba KARAKAYA  
ANADOLU SAHASI TÜRK HALK HİKÂYELERİNDE NESLİNİ DEVAM ETTİREMEME KORKUSU
Sayı 27, Pp,98-105

FEAR OF DON'T SURVIVE THROUGHOUT THE ANATOLIAN FIELD TURKISH FOLK STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4361
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Onur SÖMEN  
TÜRK SAĞIR VE İŞİTME ENGELLİLERDE İLETİŞİM OLGUSU
Sayı 27, Pp,106-126

COMMUNICATION CASE IN TURKISH DEAF AND HEARING HANDICAPPED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4362
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Uğur ÇİT  
BATI MÜZİĞİ KEMAN EĞİTİMİNDE ZİHİNSEL HAYAL TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİNİN SAHNE PERFORMANSI VE TEKNİK BECERİLERİNE ETKİSİ
Sayı 27, Pp,127-139

THE EFFECT OF MENTAL IMAGINATION TECHNİQUE ON THE STUDENT’S STAGE PERFORMANCE AND TECNİCAL ABİLİTİES İN WESTERN MUSİC VİOLİN EDUCATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4289
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şenol KÖROĞLU  
SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRK İŞ DÜNYASINA UYUMU
Sayı 27, Pp,140-148

ADAPTATION OF SYRIAN REFUGEES TO THE TURKISH BUSINESS WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4359
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |