Premium e-journal of social science

Number


Number
Dr. Öğrt. Üyesi Nur Banu ATEŞ
Editor

Kahramanmaraş  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Bülent D. ÇİFT  
TÜRKİYE’NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI VE ÇÖZÜM YOLLARI
Sayı 26, Pp,01-05

TURKEY’S FOREIGN DEPENDENCY OF ENERGY AND SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4283
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe KARABEY TEKİN  
KÜÇÜK DETAYLARLA TARİHİ HAFIZALAŞTIRAN HİSART CANLI TARİH VE DİORAMA MÜZESİ
Sayı 26, Pp,06-15

HISART LIVE HISTORY AND DIORAMA MUSEUM, MEMORYING HISTORY WITH SMALL DETAILS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4294
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Altan AĞKALE  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN OKUL İKLİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLEMESİ
Sayı 26, Pp,16-25

DETERMINING SECONDARY SCHOOL TEACHERS' OPINIONS ON SCHOOL CLIMATE ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4285
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Günay AKGÜN & Mehmet İzzettin KARCIOĞLU  
EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİNİN MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRÜ BİLDİKLERİ İCRACI VE ESER SAYISI TEMELİNDE CAZ MÜZİĞİ VE TÜRLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 26, Pp,26-35

THE VIEWS OF THE STUDENTS OF THE MUSIC EDUCATION DEPARTMENT OF THE FACULTY OF EDUCATION ON THE JAZZ MUSIC AND ITS GENRES BASED ON GRADUATE TYPE OF HIGH SCHOOL, MUSIC PERFORMERS AND NUMBER OF MUSICAL WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4292
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Engin GÜLER  
BOZKIR KAVİMLERİNDE LİDERLİK ANLAYIŞI (İSKİT, HUN , GÖKTÜRK)
Sayı 26, Pp,36-41

THE APPROACH OF LEADERSHIP IN THE STEPPE TRIBES (İSKİT, HUN, GÖKTÜRK)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4288
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Halit YAYLACI Mehmet YAYLACI, Halil YALÇIN & Hüseyin Serdar KARAGÖZLÜ  
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ MARSHALL PLANI VE ETKİLERİ
Sayı 26, Pp,42-49

THE MARSHALL PLAN AND ITS EFFECTS ON TURKEY-USA RELATIONS DURING THE DEMOCRATIVE PARTY PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4293
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alparslan Gazi ALKAN  
MEZUN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMES
Sayı 26, Pp,50-56

ALUMNI EMPLOYABILITY INDICATORS IN THE CONTEXT OF EVALUATION TEACHER TRAINING PROCESS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4287
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe ÖZTÜRK  
İNSANIN ANLAM ARAYIŞINDA SANATIN İZLERİ
Sayı 26, Pp,57-62

TRACES OF ART IN MAN'S SEEKING FOR MEANING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4291
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yunus ELMACIOĞLU  
ŞER'İ VE TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA İDDET
Sayı 26, Pp,63-71

INDEPENDENCE IN SHARI AND TURKISH CIVIL LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4357
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burcu GÜLEY , Ayşegül ULUTAŞ & Oğuz EMRE  
ERGENLERDE GÖRÜLEN COVİD-19 FOBİSİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 26, Pp,72-78

THE IMPACT OF THE COVID-19 PHOBIA ON THE ANXIETY LEVELS OF ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4358
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erşan YILDIZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YENİ YİYECEKLERİ DENEME KORKUSU VE YENİ YİYECEKLERİ DENEME ARZUSU: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA
Sayı 26, Pp,79-87

UNIVERSITY STUDENTS' FEAR OF TRYING NEW FOODS AND DESIRE TO TRY NEW FOODS: AN APPLICATION AT ERCIYES UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4363
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |