Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç. Dr. Vedat YILMAZ
Editor
Doç. Dr. Günay AKGÜN
Kahramanmaraş  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Evren ATIŞ & Şaban ÇELIKOĞLU  
ULAŞIM COĞRAFYASI BAKIMINDAN ZONGULDAK HAVALİMANI
Sayı 25, Pp,474-488

ZONGULDAK AIRPORT FROM THE POINT OF VIEW OF TRANSPORTATION GEOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4275
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Filiz KALYON  
SON DÖNEMİN, DİVAN ŞİİRİNE MUKARİB BİR ŞAİRİ: İBRAHİM SABRİ
Sayı 25, Pp,489-498

A POET OF THE LAST PERIOD, SUCCESSFUL TO DIVAN POETRY: İBRAHİM SABRİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4264
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice GÜZEL & Ersin BOZKURT  
COVID- 19 SÜRECİNDE KÖY ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FEN KAYGI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 25, Pp,499-511

INVESTIGATION OF SCIENCE ANXIETY LEVELS OF RURAL MIDDLE SCHOOL STUDENTS DURING THE COVID-19 PROCESS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4286
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin YAŞAR , A. Hüsnü ERONAT & İsmail ÖZBAKIR  
BATIKENT METRO ZEMİN DEFORMASYONUNUN SAR GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT EDİLMESİ
Sayı 25, Pp,512-519

DETECTION OF BATIKENT METRO GROUND DEFORMATION BY SAR IMAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4267
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emek Aslı CİNEL  
TÜRKİYE’DE ENERJİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1970-2020)
Sayı 25, Pp,520-526

THE IMPACTS OF ENERGY ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY (1970-2020)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4277
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Büşra Elif POLATBİLEK & Mustafa ÖZDAL  
THE EFFECT OF CEREBRAL LATERALIZATION ON PSYCHOMOTOR PERFORMANCE IN SEDENTARY YOUTH
Sayı 25, Pp,527-537

THE EFFECT OF CEREBRAL LATERALIZATION ON PSYCHOMOTOR PERFORMANCE IN SEDENTARY YOUTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4274
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim Halil DEMİR & Fuat TANHAN  
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA YETERLİKLERİ VE ÇOK KÜLTÜRLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 25, Pp,538-551

EXAMINING SCHOOL COUNSELORS’ MULTICULTURAL COUNSELING COMPETENCIES AND MULTICULTURAL PERSONALITY TRAITS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4272
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan MERİÇ  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK MESLEĞİNİN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ
Sayı 25, Pp,552-556

THE DEVELOPMENT AND IMPORTANCE OF MEDICAL DOCUMENTATION AND THE SECRETARIAL PROFESSION FROM PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4281
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Davut SARITAŞ  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE BİR FEN ÖĞRETİM MATERYALİNİN NİTELİKLERİ
Sayı 25, Pp,557-565

THE CHARACTERISTICS OF A SCIENCE TEACHING MATERIAL ACCORDING TO THE VIEWS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4279
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kader EROL  
SOSYAL BİLİMLER ALANINDA BİYOMETRİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖRNEK BİR MAKALE İNCELEMESİ
Sayı 25, Pp,566-573

AN EXAMPLE ARTICLE REVIEW ON THE USE OF BIOMETRIC MEASUREMENT METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4266
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abuzer KALYON  
İBRAHİM SABRİ’NİN MEHMED AKİF’İN YAKIN DOSTU BABANZÂDE AHMED NAİM’E MERSİYESİ
Sayı 25, Pp,574-586

İBRAHİM SABRİ'S LOYALTY TO MEHMED AKIF'S CLOSE FRIEND BABANZÂDE AHMED NAİM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4282
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe ÖZTÜRK  
SANATSAL ALGIDA DUYUŞSAL VE DÜŞÜNSEL ETKİ
Sayı 25, Pp,587-592

AFFORDABLE AND INTELLECTUAL IMPACT ON ARTISTIC PERCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4278
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış MALKOÇ  
BELEDİYELERDE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ İNCELENDİĞİNDE BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ARASINDAKİ İLİŞKİ UYGUN VE UYUMLU MU?
Sayı 25, Pp,593-603

DURING THE EXAMINATION OF BUDGETIG SYSTEM BASED ON PERFOMANCE, IS INVOLVEMENT OF BUDGET- PERFOMANCE PROGRAMME COMPATIBLE AND APPROPRIATE AMONG EACH OTHER?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4256
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzan DİLEK & Rukiye Gülay ÖZTÜRK  
ORGANİK ÜRÜNLERE YÖNELİK MARKA SADAKATİNİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 25, Pp,604-628

A RESEARCH ON THE EFFECT OF BRAND LOYALTY TO ORGANİC PRODUCTS ON PURCHASING INTENTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4280
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Nuri SEVGİN  
DESTİNASYON SEÇİMİNDE KİŞİLERARASI ETKİLEŞİMİN BİLİŞSEL ÇELİŞKİ DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ
Sayı 25, Pp,629-642

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERPERSONAL INTERACTION AND COGNITIVE DISSONANCE LEVEL IN DESTINATION SELECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4276
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih MANGIR  
BRICS-T ÜLKELERINDE AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 25, Pp,643-650

HE EFFECT OF R&D EXPENDITURES ON HIGH TECHNOLOGY EXPORT IN BRICS-T COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4284
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |