Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç. Dr. Vedat YILMAZ
Editor

Kahramanmaraş  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Mehmet Ozan CİNEL  
YENİLİK STRATEJİLERİNİN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMA ETKİSİNDE EKİP İLETİŞİMİNİN ARACILIK ROLÜ
Sayı 23, Pp,342-354

THE MEDIATING ROLE OF TEAM COMMUNICATION REGARDING THE IMPACT OF INNOVATION STRATEGIES ON ATTITUDE TOWARD CHANGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4250
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sefa TEMEL , Burcu ARPAÇ, Emel ERCAN, Mahmut CENGİZ & Sibel KOLUKIRIK  
OKUL MÜDÜRLERİNİN DEMOKRATİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ OKUL PROJELERİ YÖNETİMİ VE PROJE BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 23, Pp,355-360

THE EFFECT OF SCHOOL PRINCIPALS' DEMOCRATIC LEADERSHIP BEHAVIOR ON SCHOOL PROJECT MANAGEMENT AND PROJECT SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4247
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk ÖZ  
NAMAZLARIN VAKTİNDE KILINMASI HAKKINDA BİR HADİS VE DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 23, Pp,361-378

A HADITH AND ITS EVALUATION ABOUT PERFORMING PRAISE ON TIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4246
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selçuk CURA ; Ayşe CURA; Hatice BÜYÜKİKİZ KÜTKÜT; Salih TEKİN & Buket DAVRAN  
SOSYAL BİLGİLER DERSİ OYUNLA ÖĞRENMENİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 23, Pp,379-386

A RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF LEARNING THROUGH PLAY IN SOCIAL SCIENCES LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4249
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burçak ÖNDER  
YENİ MALİYET SİSTEMLERİNDEN SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN BİR HASTANENİN KBB BÖLÜMÜ’NDE UYGULAMASI (SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME)
Sayı 23, Pp,387-391

THE IMPLEMENTATION OF A PROCESS-BASED ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM IN THE ENT DEPARTMENT OF A HOSPITAL (PROCESS-BASED ACTIVITY-BASED COSTING)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4238
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan Güner BERKANT & Okan DOĞAN  
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN GEDEX ÖZEL EĞİTİM UYGULAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 23, Pp,392-408

SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ OPINIONS ON GEDEX SPECIAL EDUCATION APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4248
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |