Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç. Dr. Vedat YILMAZ
Editor

Kahramanmaraş  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Sıla TURAÇ BAYKARA  
STRATEJİK KONSEPTLER BAĞLAMINDA NATO VE 2022 STRATEJİK KONSEPTİ
Sayı 22, Pp,294-302

NATO IN THE CONTEXT OF STRATEGIC CONCEPTS AND THE 2022 STRATEGIC CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4245
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Remzi BAŞAR  
TÜRKİYE’DE ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASINA SAHİP ÇEŞİTLİ KURULUŞLARIN BGYS YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 22, Pp,303-310

NATO IN THE CONTEXT OF STRATEGIC CONCEPTS AND THE 2022 STRATEGIC CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4254
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed Mustafa KISAKÜREK & Tamara FETTAHLIOĞLU  
1997-2020 DÖNEMİ BİST’TE TMS UYGULAMASI ÖNCESİ VE SONRASI YABANCI YATIRIMLAR İNCELEMESİ
Sayı 22, Pp,311-320

REVIEW OF FOREIGN INVESTMENTS BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF TMS IN BIST FOR THE PERIOD 1997-2020
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4243
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Naci Atalay DAVUTOĞLU  
TEKNO YÖNETİM ALT YAPISININ GİZİLGÜCÜ OLAN BULUT BİLİŞİM YÖNETİM SİSTEMİNE DETERMİNİST BİR YAKLAŞIM
Sayı 22, Pp,321-331

A DETERMINISTIC APPROACH TO THE CLOUD COMPUTING MANAGEMENT SYSTEM, WHICH IS THE HIDDEN FORCES OF THE TECHNO-MANAGEMENT INFRASTRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4255
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kamil TAŞKIN , Halil İbrahim CEBECİ & Eren KARAASLAN  
SANAL PAZAR UYGULAMALARININ KULLANILABİLİRLİĞİNİN DUYGU ANALİZİ TEMELLİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 22, Pp,332-341

EVALUATION OF VIRTUAL MARKET APPLICATIONS USABILITY BASED ON SENTIMENT ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4239
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |