Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç.Dr. Vedat YILMAZ
Editor

Malatya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

İrfan BAYTAR  
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İLE KARACADAĞ KALKINMA AJANSININ FAALİYETLERİ VE KIRSAL KALKINMAYA ETKİLERİ
Sayı 21, Pp,208-219

Activities of Eastern Anatolia Development Agency and Karacadağ Development Agency and Their Effects on Rural Development
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2235
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

S.Mustafa ÖNEN & Özer ELKIRMIŞ  
STRATEJİK KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİ: KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 21, Pp,220-233

Strategic Quality Management Philosophy: A Theoretical Evaluation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2236
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hülya YAVUZ ÖDEN  
ÇEVRESEL GRAFİK TASARIMLARI VE ÜNİVERSİTE YAPILARI İÇ MEKANI UYGULAMALARI
Sayı 21, Pp,234-243

Environmental Graphic Designs And University Buildings Interior Implementations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2237
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kaan KOÇALİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KORU KENDİNİ BİR DAHA HİÇBİR ANA DOĞURAMAZ SENİ
Sayı 21, Pp,244-249

PROTECT YOURSELF NO MOTHER CAN BIRTH YOU AGAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.4236
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Reem TABBARA  
İSLÂM DÜNYASINDA DAVETİN İLKELERİ
Sayı 21, Pp,250-273

The Invitation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2233
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadir Caner DOĞAN  
ZAMBİYA OMBUDSMANI: YAPISAL-KURUMSAL VE İŞLEVSEL YÖNLERİ
Sayı 21, Pp,274-281

ZAMBIA OMBUDSMAN: THE ASPECTS OF STRUCTURAL-INSTITUTIONAL AND FUNCTIONAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.3238
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed MARUF & Kadir ÖZDEMİR  
DEMATEL TABANLI ANP (DANP) VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE ÜLKELERİN İNTERNET KULLANIMI KRİTERLERİNE GÖRE SIRALANMASI
Sayı 21, Pp,282-293

RANKING OF COUNTRIES BY INTERNET USAGE CRITERIA WITH DEMATEL BASED ANP (DANP) AND WASPAS METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.3237
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |