Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç.Dr. Vedat YILMAZ
Editor

Malatya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ayten EBEOĞLU  
ÖZEL VE KAMU EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 20, Pp,98-147

A RESEARCH ON THE MTİVATİONAL LEVELS OF PUBLİC AND PRİVATE EDUCATİONAL İNSTİTUTİONS’ ADMİNİSTRATORSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2228
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ercan AKSOY  
KASTAMONU / İNEBOLU’DA İKİ AHŞAP CAMİ
Sayı 20, Pp,148-159

TWO WOODEN MOSQUES IN KASTAMONU / INEBOLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2229
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mahmut TOKMAK Hamza KANDEMİR, Metin KARACA, Serdar AYDOĞAN  
SOSYAL SERMAYENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: GELENDOST MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Sayı 20, Pp,160-176

THE EFFECT OF SOCIAL CAPITAL ON ACADEMIC ACHIEVEMENT: GELENDOST VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2230
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Şirin YAKUT  
KURUMSAL İTİBARIN OLUŞUMUNDA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BİREYSEL ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Sayı 20, Pp,177-193

INDIVIDUAL CHARACTERISTICS' ROLE OF ACCOUNTING PROFESSIONALS IN THE FORMATION OF CORPORATE REPUTATION: THE CASE OF ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2231
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice POLAT  
ABBASİLER DÖNEMİNDE MU’TEZİLE EKOLÜ
Sayı 20, Pp,194-207

MU'TAZILA SCHOOL IN THE ABBASIDS PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2232
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |