Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç.Dr. Vedat YILMAZ
Editor
Doç.Dr. Abdullah OĞRAK
Malatya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

İzzet SARGIN & Rümesa BELEN  
HÜRRİYET KAVRAMI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
Sayı 16, Pp,439-448

SOME ASSESSMENTS ON THE CONCEPT OF LIBERTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2171
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Döndü Tülay ÖZKUL FERHUNDE KÜÇÜKSEN ÖNER  
SANATÇI ÖRNEKLERİYLE GİYİLEBİLİR HEYKEL
Sayı 16, Pp,449-463

WEARABLE SCULPTURE WITH EXAMPLES BY ARTISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2170
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan Güner BERKANT Ayşe ÇOLAK  
ORTAOKUL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE DERS ETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 16, Pp,464-497

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL INFORMATION TECHNOLOGIES COURSE IN TERMS OF STUDENTS’ VIEWS AND CLASSROOM ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2168
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa TORUSDAĞ Rükiye HAKKITANIR  
R&D EXPENDITURES, FOREIGN TRADE AND GROWTH RELATIONSHIP
Sayı 16, Pp,498-512

R&D EXPENDITURES, FOREIGN TRADE AND GROWTH RELATIONSHIP IN NEW INDUSTRIAL COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2159
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emre KAYA Nazlı Yücel Batmaz, Hüseyin Aşkın  
KENT HAKKI BAĞLAMINDA GÜVENLİK HAKKININ KIRIKKALE KENTİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 16, Pp,513-533

EVALUATION OF THE SECURITY RIGHT IN THE FRAME OF THE CITY RIGHT IN THE CONTEXT OF KIRIKKALE CITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2173
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdurrahman ÜNALAN  
TÜRKİYE’DE YAPILAN YAŞLI PSİKOLOJİSİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLER VE MAKALELER (2000-2010) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 16, Pp,534-542

AN EVALUATION ON GRADUATE THESIS AND ARTICLES ON THE PSYCHOLOGY OF THE ELDERLY MADE IN TURKEY (2000-2010)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2197
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |