Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç.Dr. Vedat YILMAZ
Editor
Doç.Dr. Abdullah OĞRAK
Malatya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Perihan GÖZÜM  
COVİD 19 SALGINI DÖNEMİNDE KAMU ÇALIŞANLARININ DEPRESYON EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (ARDAHAN İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 14, Pp,234-242

DETERMINATION OF DEPRESSION TENDENCIES OF PUBLIC EMPLOYEES DURING THE COVID-19 PANDEMIC (ARDAHAN PROVINCE EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2136
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Türker Alptekin  
İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI ÇERÇEVESİNDE UYGULAMADAN KAYNAKLI AKSAKLIKLAR NEDENİYLE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YAPILMASI AMAÇLANAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN İNCELEME VE ÖNERİLER
Sayı 14, Pp,243-365

REVIEWS AND RECOMMENDATIONS ON REGULATIONS INTENDED TO BE MADE IN CRIMINAL PROCEDURE LAW FOR PREVENTING LIMITATION OF LIBERTY OF PERSON DUE TO DEFECTS CAUSED BY IMPLEMENTATION WITHIN THE FRAMEWORK OF ACTION PLAN ON HUMAN RIGHTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2132
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meltem GÜZEL  
COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE Z KUŞAĞI’NIN UZAKTAN EĞİTİME BAKIŞI: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI ÖRNEĞİ
Sayı 14, Pp,266-280

GENERATION Z'S VIEW ON DISTANCE EDUCATION IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA VOCATIONAL SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES RADIO AND TELEVISION TECHNOLOGIES PROGRAM EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2134
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ceylan Ünal Akbulut  
KISA SÜRELİ MÜZİK TERAPİ SONUCUNDA FİNAL NOTU KARŞILAŞTIRMASI
Sayı 14, Pp,281-291

FINAL EXAM COMPARISON AFTER SHORT-TERM MUSIC THERAPY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2139
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İpek MADİ  
A CRITIQUE ON SOME NATURALISTIC PHILOSOPHERS’ DOCTRINES OF POLITICAL ECONOMICS-ADAM SMITH
Sayı 14, Pp,292-304

A CRITIQUE ON SOME NATURALISTIC PHILOSOPHERS’ DOCTRINES OF POLITICAL ECONOMICS-ADAM SMITH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2140
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bahar Özdemir Mücahit PAKSOY  
KAHRAMANMARAŞ İLİNDE GIDA SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI
Sayı 14, Pp,305-316

ELECTRONIC COMMERCE APPLICATIONS IN FOOD SECTOR ENTERPRISES IN KAHRAMANMARAS PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2138
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Müge Kantar Davran ÇAĞLA DERYA DENİZ  
ADANA İLİ ANADOLU MAHALLESİNE YAPILAN İÇ GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 14, Pp,317-326

A SOCIO-ECONOMIC EVALUATION OF INTERNAL MIGRATIONS TO ANADOLU NEIGHBORHOOD OF ADANA PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2137
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |