Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç. Dr. Vedat YILMAZ
Editor

Malatya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Anıl SİYAHTAŞ & Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU  
İLETİŞİM BECERİLERİ İLE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ÖRNEĞİ
Sayı 12, Pp,66-80

THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION SKILLS AND HOPELESSNESS: THE CASE OF ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPAŞA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.1091
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Levent SEZAL  
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE MÜŞTERİ HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE MÜŞTERİ DANIŞMANLIĞI MODELİ
Sayı 12, Pp,81-91

CUSTUMER CONSULTANCY MODEL FOR IMPROVING CUSTOMER SERVICE QUALITY IN TURKISH BANKING SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.1092
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rabia Aktaş ŞENKARDEŞLER  
THE IMPACT OF COMPETITIVENESS ON GROWTH PERFORMANCE OF UPPER-MIDDLE INCOME GROUP COUNTRIES: 1997-2020 PANEL ARDL ANALYSIS
Sayı 12, Pp,92-100


Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2094
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selahaddin BAKAN & Şaban ÖZTÜRK  
KÜRESELLEŞME VE NEO-LİBERALİZM EKSENİNDE ULUS-DEVLETLERİN YENİ EKONOMİ POLİTİKALARI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 12, Pp,101-125

NEW ECONOMİC POLİCY OF THE NATİON-STATES ON THE AXİS OF GLOBALİZATİON AND NEOLİBERALİSM: AN EVALUATİON ON TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2091
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed BAYDEMİR  
SİGARA BIRAKMA DÜŞÜNCESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Sayı 12, Pp,126-133

FACTORS AFFECTING THE THOUGHT OF CESSING SMOKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2097
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlhan DUMAN  
KAMU OKULLARINA OKUL MÜDÜRÜ ATAMA MEVZUATLARININ TARİHSEL İNCELEMESİ
Sayı 12, Pp,134-144

A HISTORICAL ANALYSIS ON THE ASSIGNMENT LEGISTATIONS OF SCHOOL MANAGERS AT PUBLIC SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2093
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yaşar ÖZTÜRK  
YEMEĞE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
Sayı 12, Pp,145-153

A SOCIOLOGICAL APRROACH TO THE FOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2096
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berat AKINCI  
BİLGİ EDİNME VE DİLEKÇE HAKKI KAPSAMINDA KAMU YÖNETİMİNDE ALTERNATİF HESAP VEREBİLİRLİK YÖNTEMLERİ: İNOVATİF E-DEVLET UYGULAMASI OLARAK CİMER MEKANİZMASI
Sayı 12, Pp,154-169

ALTERNATIVE ACCOUNTABILITY METHODS IN PUBLIC ADMINISTRATION WITHIN THE SCOPE OF INFORMATION AND PETITION RIGHT: CIMER MECHANISM AS AN INNOVATIVE E-GOVERNMENT APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2092
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |