Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç.Dr. Vedat YILMAZ
Editor

Malatya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Selahaddin BAKAN & Özkan AYAZ  
EKONOMİK PERSPEKTİFTEN TÜRKİYE’DEKİ ULAŞTIRMA VE TURİZM SEKTÖRLERİNİN ETKİLEŞİMİ VE ÖNERİLER
Sayı 11, Pp,1-22

INTERACTION OF TRANSPORTATION AND TOURISM SECTOR IN TURKEY FROM THE ECONOMIC PERSPECTIVE AND RECOMMENDATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.62
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yahya DEMİRKANOĞLU  
KADROCULARA GÖRE MODERNLEŞME SÜRECİNDE İNKILAPÇILIĞIN ROLÜ
Sayı 11, Pp,23-34

THE ROLE OF REFORMISM ACCORDING TO PRO-CADRE MOVEMENT DURING MODERNIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.1088
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed MARUF  
SWARA VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE TÜRKİYE’DE 1980 SONRASINDAKİ SEÇİMLERİN KATILIM VE ÇOĞULCULUK KRİTERLERİNE GÖRE SIRALANMASI
Sayı 11, Pp,35-44

RANKING OF AFTER 1980 ELECTIONS BY CONTRIBUTIONS AND PLUARISM CRITERIA BY USING SWARA AND ARAS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.1089
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Noorullah MOHAMMADI  
THE EFFECT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE INTEGRATION OF COUNTRIES IN INTERNATIONAL TRADE
Sayı 11, Pp,45-52

THE EFFECT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE INTEGRATION OF COUNTRIES IN INTERNATIONAL TRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.1090
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülsevil MECEK  
TÜRKİYE'DE KOBİ'LERİN TEŞVİK EDİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Sayı 11, Pp,53-65

ENCOURAGING PROMOTING AND SUPPORT OF SMES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.1087
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |