Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç.Dr. Vedat YILMAZ
Editor

Malatya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Muzaffer BİMAY  
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKALARI: DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Sayı 10, Pp,389-413

SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT POLICIES OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES: EXAMPLE OF DIYARBAKIR METROPOLITAN MUNICIPALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.1080
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yusuf UYSAL  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Sayı 10, Pp,346-364

EVALUATIONS ON THE DUTIES, AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES OF PUBLIC INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.61
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdulsemet YAMAN  
Türk Kamu Personel Yönetiminde Verimsizlik Sorunu ve Motivasyon İlişkisi
Sayı 10, Pp,365-374

The Relatıonshıp Between Motıvatıon And Improvement Problem In Turkısh Publıc Staff Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.60
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice Kübra KILIÇ  
Vahyin Birey, Aile ve Toplum Hayatındaki Görünümü ve Etkilerinin Din Eğitimi Bağlamında Değerlendirilmesi
Sayı 10, Pp,375-385

Evaluation of the appearance and effects of revelation on family and community life in the context of religious education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.1082
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah Samet DANIŞ  
Kitap incelemesi
Sayı 10, Pp,386-388Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yunus Emre TANSÜ & M. İsmail TURGUT  
ESKİ TÜRKLERDE MATEM VE ÖLÜ DEFİN ADETLERİ
Sayı 10, Pp,414-422

THE MOURNİNG AND THE DEAD BURİAL TRADİTİONS İN THE OLD TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.52
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Koray ERENTÜRK  
ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: CONCEPTUAL DEVELOPMENT, INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL EFFECTS
Sayı 10, Pp,423-428

ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: CONCEPTUAL DEVELOPMENT, INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL EFFECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.1085
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |