Premium e-journal of social science

Hakkımızda


Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS); It is an international peer-reviewed and indexed e-journal that was published annually between 2017-2020, and from June 2020, it is planned to be published with a maximum of 25 articles, which can be published monthly and when necessary.

Those who want to send articles to PEJOSS Magazine to be published should sign up from the NEW MEMBER REGISTRATION menu on www.pejoss.com and log in to the ARTICLE FOLLOW-UP SYSTEM from the ENTER Menu.


Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS); 2017-2020 yılları arasında yılda bir yayınlanmış, 2020 Haziran ayından itibaren ise aylık ve gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlayabilecek şekilde, en fazla 25 makalenin yer alabileceği sayı ile yayımlanması planlanan uluslararası hakemli ve indeksli bir e-dergidir.

PEJOSS Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını www.pejoss.com adresinde yer alan YENİ ÜYE KAYIT menüsünden üyelik işlemini gerçekleştirerek GİRİŞ Menüsünden  MAKALE TAKİP SİSTEMİ’NE giriş yaparak çalışmalarını göndermeleri gerekir.