Premium e-journal of social science

Yazım ve Yayın İlkeleriGENEL İLKELER

Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS); 2017-2020 yılları arasında yılda bir yayınlanmış, 2020 Haziran ayından itibaren ise aylık ve gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlayabilecek şekilde, en fazla 25 makalenin yer alabileceği sayı ile yayımlanması planlanan uluslararası hakemli ve endeksli bir e-dergidir.

PEJOSS Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını www.pejoss.com adresinde yer alan YENİ ÜYE KAYIT menüsünden üyelik işlemini gerçekleştirerek GİRİŞ Menüsünden  MAKALE TAKİP SİSTEMİ’NE giriş yaparak çalışmalarını göndermeleri gerekir.

PEJOSS Dergisi, sosyal bilimlerin tüm alt alanından yazı kabul eden bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları ile nekroloji metinleri yayınlar. Ancak, gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

Herhangi bir yazının PEJOSS Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

Yayınlanması için PEJOSS Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. PEJOSS Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

PEJOSS Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

PEJOSS Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça vb. dillerden gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

PEJOSS Dergisi’ne gönderilen çalışmaların intihal raporunun alınması işlemi yazarlara aittir. Sisteme yüklemesi gerçekleştirilen çalışmaların pejoss.editor@gmail.com adresine intihal raporlarını göndermesi zorunludur.

YAZIM İLKELERİ

NOT: Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenmeli ve editöre bilgi verilmelidir.

SAYFA DÜZENİ

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)              

Kenar Boşlukları: Üst, Alt, Sol, Sağ:  2,5 cm    

Yazı Tipi: Times New Roman                                                                           

Yazı Boyutu: Başlıkta 12, Metinde 12, Özetlerde 10 ve dipnotlarda 8 punto

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk                                                         

Paragraf Girintisi: Yok

Satır Aralığı: Metinde ve dipnotlarda “Tek”

MAKALE BAŞLIKLARI

TÜRKÇE ve İNGİLİZCE BAŞLIK (Büyük Harflerle, OrtalıTimes New Roman 12 punto)

NUMARALANDIRMA Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması şu şekilde olmalıdır:

ÖZET / ABSTRACT (Numara verilmez)

İçerik:

ABSTRACT Numara verilmez)

1. GİRİŞ (Büyük harflerle sola dayalı ve koyu, Times New Roman, 12 Punto)  

2. ANA BAŞLIKLAR (Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu, Times New Roman, 12 Punto)

2.1. Alt Başlıklar (Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük, Times New Roman, 12 Punto)

2.1.1. Alt Başlıklar (Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük, Times New Roman, 12 Punto)

3. SONUÇ (Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu, Times New Roman, 12 Punto) 

KAYNAKÇA (Times New Roman, 12 Punto) ( Numara verilmez)

NOT: Çalışmada kullanılan referansların listelendiği kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır. Öncelikle APA ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir.

Lütfen bu konuda ana sayfada yer alan kaynakça ve atıf bölümüne bakınız.

Metin içi Şekil, Tablo, Harita ve Fotoğraflar: 

Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar: şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 12 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır. Kaynakları altta belirtilmelidir

Tablo 1. Açıklama, (Times New Roman 10 punto)

xxx

xxx

xxx

Yaş

22

22

Cinsiyet

E

K

Kaynak: xxx

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

PEJOSS Dergisi Dergi sistemine makale eklendikten sonra editör kontrolünden geçen makale 3 kişilik bir değerlendirme kuruluna gönderilerek hakem süreci başlatılır.

PEJOSS Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

PEJOSS Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.